17 marca 2021

Kolejne bocianie gniazda pod opieką energetyków

Energa-Operator poinformowała, że aż 500 nowych i wyremontowanych platform zabezpieczających bocianie gniazda zamontowanych na słupach energetycznych czekać będzie tej wiosny na swoich ptasich mieszkańców. Łącznie Energa-Operator zainstalowała ich już blisko 12 tys. Szacuje się, że mieszka na nich jedna czwarta populacji polskich bocianów.

Pracownicy Energa-Operator montujący platformy i prowadzący ostatnie prace remontowe w gniazdach zlokalizowanych na słupach energetycznych, to bez wątpienia pierwsza oznaka zbliżającej się wiosny. Kolejną są powracające z ciepłych krajów bociany. I właśnie dla nich energetycy przygotowali nowe – bezpieczne lęgowiska.

Jak podaje spółka podejmowane przez energetyków działania mają na celu uczynienie ze słupów energetycznych, które upodobały sobie bociany, bezpiecznego dla nich lokum. Wyniesienie gniazda ponad linię energetyczną, chroni zarówno jego lokatorów, jak i same przewody, zabezpieczając je między innymi przed kontaktem z materiałem wykorzystanym przez ptaki jako budulec. Zdarzają się sytuacje, w których może on powodować zwarcia, a w konsekwencji przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Bociany dużo częściej na miejsce budowy gniazd wybierają słupy energetyczne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ponieważ jest coraz mniej dachów pokrytych strzechą, które tak lubiły. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni ostatnich lat dobrymi przyjaciółmi boćków zostali… energetycy. To oni, nie tylko ze względu na możliwość wykorzystania specjalistycznego sprzętu, ale również wiedzę, odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, mogą pomagać ptakom.

Energetycy podnoszą gniazda na specjalnych konstrukcjach montowanych ponad liniami energetycznymi. To „przeprowadzanie” bocianów na platformy jest możliwe jedynie od września do marca, gdy ptaków nie ma w kraju. Po tym okresie zabronione są wszelkie prace w sąsiedztwie gniazd z uwagi na sezon lęgowy.

Ostatnie prace przygotowujące gniazda do wiosny, Energa-Operator przeprowadziła w Żywkowie w województwie warmińsko-mazurskim. Cztery platformy, jakie zostały zamontowane w bocianiej wiosce, zaokrągliły sumę wszystkich przygotowanych w tym sezonie gniazd do 500 szt. (353 nowych i 147 wymienionych, naprawionych lub przeniesionych platform).

Energa-Operator współpracuje z przyrodnikami na rzecz ochrony bociana białego i jego siedlisk od ponad 25 lat. Działania są prowadzone na wielu płaszczyznach – od montażu platform na słupach energetycznych, po obrączkowanie ptaków i popularyzowanie wiedzy na temat potrzeby ochrony bocianów.

Dzięki współpracy fundacji przyrodniczej „pro Natura” i Grupy Energa powstała specjalna infolinia 801 BOCIAN, czyli 801 26 24 26 i adres e-mail bociany@bociany.pl. Od poniedziałku do piątku w godz. 9–15 na infolinii dyżurują doświadczeni w pomaganiu bocianom przyrodnicy, którym można zadać wszelkie pytania związane z ochroną tych ptaków. Tu także konsultowane są zgłoszenia dotyczące potrzeby montażu platformy.

Jednak nie tylko linie energetyczne, niestabilne gniazda czy drapieżniki również zagrażają bocianom. Jak zaznaczają przyrodnicy, ptakom może pomóc każdy. Jak? Wystarczy w okolicy bocianich gniazd zbierać… sznurki. To właśnie one stanowią ogromne zagrożenie dla piskląt. Bociany wzmacniają i rozbudowują gniazdo każdego roku, znosząc materiał z okolicznych pól, a tam często znajdują sznurki pozostawione po pracach rolnych. Mogą one oplątać nogi młodych bocianów i uniemożliwić im wylot, co bez interwencji człowieka często kończy się tragicznie.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/653831/kolejne-bocianie-gniazda-pod-opieka-energetykow