11 marca 2021

Monitoring linii kablowej 110 kV na relacji Łomianki-Czosnów

Temperatura kablowych linii elektroenergetycznych może być monitorowana na ekranie komputera dzięki światłowodom podłączonym do specjalistycznej aparatury.

Najdłuższym kablem wysokiego napięcia w majątku PGE Dystrybucja jest dwutorowa linia kablowa 110kV, o długości prawie 15 km, która łączy Główny Punkt Zasilający (GPZ) Łomianki z GPZ Czosnów. Linię energetyczną układano w 2017 roku wraz z traktem światłowodowym. Wpleciona do żyły powrotnej wiązka światłowodów znalazła zastosowanie w monitorowaniu temperatury kabla na całej jego długości.

Osobna linia światłowodowa ułożona wraz z kablem zapewnia łączność pomiędzy stacjami elektroenergetycznymi oraz wykorzystanie automatyki, telemechaniki, informatyki itp. Światłowód w kablu daje służbom technicznym nowe narzędzie. Monitoring temperatury w liniach kablowych najwyższych napięć, czyli system zwany DTS (z ang. Distributed Temperature Sensing), umożliwia obserwację obciążalności kabla, a co za tym idzie możliwości zwiększenia przesyłu energii lub wykrycie zagrożenia przeciążeniem. Taka wiedza pozwala służbom technicznym zaplanować wyłączenie linii i dokonać potrzebnych napraw. Dokładna lokalizacja ewentualnego uszkodzenia kabla, w tym przypadku na odcinku prawie 15 km, skróci czas wykonania prac ziemnych i pozytywnie wpłynie na skrócenie przerw w przesyle energii.

Umieszczone w kablu włókna światłowodowe są podłączone do komputera, który umożliwia bieżące monitorowanie temperatury żyły kabla oraz naruszenie warunków cieplnych w jego otoczeniu. Przykładowo na monitorze zauważymy sygnał podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu linii kablowej. System monitorowania temperatury może być szczególnie przydatny w sytuacjach  awaryjnych, na przykład w czasie naprawy sąsiedniej linii, kiedy zachodzi potrzeba tymczasowego obciążenia kontrolowanej linii większym prądem niż dopuszczalna długotrwała obciążalność.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/monitoring-linii-kablowej-110-kv-na-relacji-lomianki-czosnow