10 lutego 2020

Specyfikacja techniczna ogólnodostępnych stacji ładowania budowanych przez OSD

Od początku listopada 2019r. operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) zrzeszeni w PTPiREE, rozpoczęli konsultacje społeczne projektu „Specyfikacji technicznej ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego samochodów elektrycznych budowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych”.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Ustawa), w przypadku, gdy z Raportu o którym mowa w art. 61 Ustawy będzie wynikało, że nie zostanie wybudowana ilość stacji ładowana określona w Ustawie, brakujące stacje ładowania zostaną wybudowane przez OSD.

W związku z tym, OSD zrzeszeni w PTPiREE, przygotowując się do budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, opracowali projekt ww. specyfikacji.

Po zakończeniu konsultacji, przygotowano ostateczną wersję „Specyfikacji technicznych ogólnodostępnych stacji ładowania prądu przemiennego samochodów elektrycznych budowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych”, którą niniejszym publikujemy.