21 sierpnia 2019

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych STN, STNu

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w ramach prowadzonych prac typizacyjnych przygotowuje:

Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych STN, STNu
(nowelizacja opracowania z 2007 r.)

Album składać się będzie z trzech tomów:

 • Tom I - Album rozwiązań stacji STN, STNu
 • Tom II - Rysunki elektryczno - montażowe stacji STN, STNu
 • Tom III - Rysunki konstrukcji stalowych stacji STN, STNu

Zakres nowelizacji albumu obejmuje:
 1. Dostosowanie rozwiązań stacji do aktualnych norm, w tym dostosowanie schematów obciążeń stacji do warunków nowej normy PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski.
 2. Uaktualnienie asortymentu słupów, aparatury i osprzętu oferowanego przez producentów.
 3. Zaprojektowanie nowych oraz weryfikacja dotychczasowych konstrukcji stalowych pod kątem dostosowania do wymagań eurokodów konstrukcyjnych.
 4. Zaprojektowanie posadowień stacji zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7.

Album przeznaczony jest głównie dla projektantów, którzy na jego podstawie przygotowują dokumentacje techniczną. Rozwiązania zawarte w albumie mogą być także podstawą do tworzenia standardów budowy linii SN w poszczególnych OSD oraz materiałów reklamowych producentów, których produkty zostały zamieszczone w Albumie.

Podstawowe informacje dotyczące przygotowywanego albumu:

 • Nadzór nad realizacją prac sprawuje Zespół PTPiREE ds. stacji elektroenergetycznych SN/nn, w skład którego wchodzą przedstawiciele pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnej. Zespół ten decyduje o przyjętych rozwiązaniach oraz asortymencie aparatury, osprzętu, słupów jakie mogą zostać wykorzystane w albumie.
 • Album będzie współfinansowany przez Spółki Dystrybucyjne oraz producentów i dystrybutorów elementów stacji zawartych w Albumie.
 • Zakończenie opracowania Albumu zaplanowano na I kwartał 2020 roku.
 • Wersja elektroniczna Albumu rozpowszechniana będzie bezpłatnie.

Wszystkie firmy zainteresowane przedstawieniem swoich produktów w albumie, prosimy o kontakt do 27 września 2019 r. z Panem Jarosławem Tomczykowskim, tel. 607-32-84-55, tomczykowski@ptpiree.pl