25 października 2018

Wybrano zarząd PTPiREE

XXX Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, odbywające się 25 października w Warszawie, wybrało nowy zarząd. Ponownie obdarzono zaufaniem dotychczasowych prezesów. Na spotkaniu podsumowano także pracę Towarzystwa w latach 2013 - 2018.

Zarząd siódmej kadencji PTPiREE będzie pracował w składzie: Robert Zasina (prezes), Piotr Dorawa, Wojciech Lutek, Jan Frania, Marek Kasicki, Andrzej Kojro, Tomasz Sikorski, Robert Stelmaszczyk, Marek Szymankiewicz i Jerzy Topolski.

Podczas Zgromadzenia podsumowano szóstą kadencję, trwającą od października 2013 roku. W tym okresie PTPiREE było szczególnie aktywne w obszarach dotyczących dystrybucji i obsługi klientów, regulacji prawnych, majątku sieciowego i planowania rozwoju sieci, pozyskiwania funduszy europejskich, innowacji oraz komunikacji zewnętrznej. Organizacja prowadziła działalność szkoleniową, wydawniczą i pomocową. - Aktywnie współpracowaliśmy z Ministerstwem Energii, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz wieloma organizacjami oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Nasi partnerzy zawsze traktowali nas jako organizację profesjonalną i merytoryczną we wszystkich obszarach naszej aktywności. Jest to zasługą naszych członków i pracowników spółek energetycznych zrzeszonych w PTPiREE, którzy pracują w licznych zespołach, działających w ramach naszego stowarzyszenia – mówi prezes Robert Zasina.

Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium członkom organów statutowych delegaci wskazali główne kierunki działania Towarzystwa w rozpoczynającej się VII kadencji. - Będziemy nadal współpracować z  Prezesem URE przy ewolucji modelu regulacji jakościowej oraz regulacji efektywnościowej, nadal będziemy zajmować się monitorowaniem i opiniowaniem zmian w prawie oraz rozwiązań regulacyjnych dotyczących działalności operatorskiej zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej. Szczególnie będą nas interesować zagadnienia związane z infrastrukturą sieciową oraz dystrybucją energii, jak również z obszarem zarządzania systemem i łącznością. Chcemy być nadal aktywną i bardzo profesjonalną organizacją branżową – informuje Robert Zasina.

Według stanu na 25 października br. PTPiREE skupia 98 członków zwyczajnych, 51 – nadzwyczajnych oraz siedmiu wspierających (Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, PKP Energetyka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Tauron Dystrybucja). Prace komisji i zespołów PTPiREE koordynowane są przez rady dyrektorów.

Podczas Zgromadzenia członkostwo honorowe Towarzystwa otrzymali: Bogdan Kotowicz i Andrzej Pazda. W ten sposób doceniono ich wieloletnią pracę na rzecz polskiej energetyki.

Po zakończeniu XXX Zgromadzenia Krajowego zaplanowano spotkanie patriotyczne energetyków zorganizowane z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w czasie której wręczone zostaną także honorowe odznaczenia „Za zasługi dla energetyki”.