Wytyczne budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami izolowanymi o napięciu do 30 kV

Autor: Kazimierz Koschel, Andrzej Grzybowski, Witold Król, Tadeusz Nowacki, Aleksandra Rakowska
Rok wydania: 1999
10 zł
+23% VAT