Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych

Autor: Andrzej Grzybowski, Waldemar Kiwitt, Kazimierz Koschel, Włodzimierz Szajkowski
Rok wydania: 2006
10 zł
+23% VAT