Spotkania Koła Seniorów

Spotkanie Koła Seniorów 25-26 czerwca 2019 r.

Tradycyjnie już w czerwcu Członkowie Koła Seniorów przy PTPiREE spotkali się w Warszawie, by w dniach 25 i 26 czerwca 2019 porozmawiać i podyskutować w gronie Seniorów Energetyków o aktualnych problemach branży, której w czasie swej aktywności zawodowej poświęcali swą energię i zaangażowanie. Spotkanie, w którym uczestniczyło 19 Członków Koła, a także Dyrektor Biura – Wojciech Tabiś, było też okazją do wręczenia Członkom Seniorom, którzy ukończyli 75 lat dyplomów Klubu 75+ z mottem „Nie pytaj co Energetyka zrobiła dla Ciebie – bądź dumny z tego co Ty zrobiłeś dla Energetyki”.

W dalszej części była okazja wysłuchania bieżącej informacji z życia Towarzystwa, a także przedyskutowania i przyjęcia nowych  Zasad działania Koła Seniorów PTPiREE, których zatwierdzenie przez Zarząd Towarzystwa nastąpiło we wrześniu 2019. Jednocześnie, wobec przyjęcia tam zapisu, że Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących Koła wybierani będą na kadencję trzyletnią, dokonano już awansem wyboru na kadencję rozpoczynającą się z chwilą zatwierdzenia Zasad…. przez Zarząd Towarzystwa. Przewodniczenie Kołu powierzono ponownie Andrzejowi Pazdzie, natomiast Wiceprzewodniczącymi wybrano Panów Jerzego Gruszkę i Dariusza Luberę. Należą się tutaj, także awansem podziękowania dotychczasowym Wiceprzewodniczącym tzn. Bożenie Kozak i Jurkowi Orłowskiemu.

W drugiej części tego dnia uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania dwóch wystąpień. Pierwsze z nich poświęcone tzw. Ustawie cenowej za energię elektryczną pt. „Uwarunkowania rynku energii elektrycznej w aspekcie ustawy cenowej – wpływ na działalność sektora energetycznego w Polsce” wygłosił Marek Kulesa dyrektor Towarzystwa Obrotu Energią, natomiast drugie, zatytułowane „Czy energia elektryczna pochodząca ze słońca zastąpi energię produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych?” wygłosił Andrzej Grzybowski z Politechniki Poznańskiej.

Oba te wystąpienie spotkały się z dużym zainteresowaniem, wywołały dyskusję, a także i stwierdzenie, że podjętą tematykę należy kontynuować.

Godzi się też wspomnieć, że wykorzystując obecność w Warszawie, a także i piękną pogodę tym razem całe spotkanie rozpoczęło się popołudniową wizytą w Łazienkach Warszawskich dzięki której uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać zarówno piękną przyrodę Łazienek, a także architekturę i historię Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii oraz Pałacu Myślewickiego.

Andrzej Pazda
Kwiecień 2020.
fot. Adam Łuniewski

Wersja PDF do pobrania


Spotkanie Koła Seniorów 19/20 czerwca 2018 r.

19 i 20 czerwca w spotkaniu Koła Seniorów PTPiREE uczestniczył honorowy gość, Dariusz Lubera, prezes Towarzystwa w dwóch kadencjach. Tym razem, oprócz rozmów o bieżących problemach energetyki, uwaga zebranych skupiła się też na jakże aktualnym zagadnieniu elektromobilności widzianej przez pryzmat dystrybucji. Wprowadzenia do dyskusji dokonał dr inż. Andrzej Grzybowski z Politechniki Poznańskiej. Temat i ciekawy, i niosący spory bagaż problemów dystrybucyjnych właśnie. Jak zapewnić chwilowy odbiór mocy do ładowania samochodów, często spotęgowany jednoczesnością ładowania akumulatorów wymuszoną przez właścicieli pojazdów elektrycznych? Nie energia pobierana z sieci jest tu bowiem problemem. Szacuje się, że stanowić ona będzie – przy planowanej liczbie miliona „elektryków” – raptem 2 TWh, wobec całkowitego zapotrzebowania rocznego w Polsce na poziomie 170 TWh. Ale właśnie chwilowe obciążenie sieci dystrybucyjnej mocą ładowania może być problemem, biorąc także pod uwagę zagęszczenie poboru na osiedlach domów jednorodzinnych. 

W trakcie spotkania pojawił się pomysł, zgłoszony przez Krzysztofa Strożka, żeby podjąć próbę zapisania ciekawych spostrzeżeń i refleksji seniorów z ich pracy zawodowej, niekoniecznie utrzymanych w poważnym tonie. Inicjatywę oceniono jako ciekawą i wartą realizacji. Może na stronach internetowych Towarzystwa? Pojawiły się już pierwsze deklaracje przygotowania takich materiałów. Zapraszamy do redagowania własnych spostrzeżeń nie tylko członków koła, ale także i nowych „młodych” seniorów, których chętnie też powitamy w naszym gronie. 

Na zakończenie, tradycyjnie już, wykonano wspólne zdjęcie. Kolejna możliwość spotkania pojawi się przy okazji Zgromadzenia Krajowego Członków Towarzystwa, planowanego na 25 października, które wobec upływu kadencji będzie miało charakter sprawozdawczy za kadencję 2013-2018 oraz wyborczy na kadencję 2018-2023.

Andrzej Pazda

Wersja PDF do pobrania


Spotkanie Koła Seniorów 28-29 czerwca 2017 r.

Także i tym razem spotkanie Seniorów PTPiREE miało miejsce w Warszawie. Było też okazją by w dniach 28 i 29 czerwca 2017 r. przyjrzeć się problemom Polskiej Energetyki, a jednocześnie spotkać się towarzysko i uczestniczyć w spektaklu teatralnym.

W ramach części merytorycznej była okazja do wysłuchania  i włączenia się do dyskusji w ramach przygotowanych wystąpień: Rafała Świstaka  na temat „Oczekiwanych korzyści z wdrażania inteligentnych sieci” oraz Konrada Purchały pt. „Rynek Energii – wyzwania, szanse i zagrożenia”. Wystąpienia obrazowane były prezentacjami, które zostały wręczone wszystkim zainteresowanym uczestnikom spotkania.

Część merytoryczna została zakończona spotkaniem z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa w osobach Prezesów Rafała Stelmaszczyka i Jerzego Topolskiego oraz Dyrektora Wojciecha Tabisia. Było to okazją do zaprezentowania problematyki stojącej przed spółkami dystrybucyjnymi, a prowadzonymi na szczeblu Towarzystwa, a jednocześnie zadań stawianych przed Biurem Towarzystwa.

W części towarzyskiej natomiast mieliśmy okazję wspólnie obejrzeć spektakl teatralny „Ich czworo” w reżyserii Krystyny Jandy, z udziałem znakomitych aktorów scen warszawskich. Spektakl, jak zgodnie oceniono stał na wysokim poziomie artystycznym, a jednocześnie był powodem do niejednej refleksji.

Andrzej Pazda
lipiec 2017
fot. Sebastian Brzozowski

Wersja PDF do pobrania


Spotkanie Koła Seniorów 23 czerwca 2016.

Spotkanie Koła Seniorów z udziałem 21 jego członków, zaplanowane tym razem na dzień 23 czerwca, tradycyjnie w Warszawie, było okazją do wysłuchania wystąpienia Przewodniczącego Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki – dr. Andrzeja Nehrebeckiego, na temat aktualnych problemów energetyki będących przedmiotem prac w ramach Zespołów, Komisji i Podkomisji sejmowych. Wystąpienie to i następująca po nim dyskusja była  dobrym wprowadzeniem do tematyki merytorycznej, poza zagadnieniami formalnymi odbywającego się w tym samym dniu walnego Zgromadzenia Krajowego PTPiREE.

Kolejnym punktem merytorycznym spotkania Seniorów była dyskusja podsumowująca z udziałem Prezesa Towarzystwa – Roberta Stelmaszczyka oraz Dyrektora Wojciecha Tabisia, co też było okazją do wspólnej fotografii.

Spotkanie zakończyło się udziałem w spektaklu teatralnym w Teatrze Och, teatr.

Andrzej Pazda
lipiec 2016
fot. Sebastian Brzozowski

Wersja PDF do pobrania


Spotkanie Koła Seniorów 25/26 czerwca 2014 r.

21 seniorów w przeszłości związanych aktywnie z naszym Towarzystwem nie tylko wspominało i rozmawiało o przeszłości, ale i o współczesnej elektroenergetyce na spotkaniu w Warszawie 25 i 26 czerwca br. Seniorzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii, rozmawiali o aktualnościach z Prezesem PTPiREE Robertem Stelmaszczykiem.

Zwiedzano także Centrum Nauki Kopernik, a spotkanie zakończono wizytą w siedzibie RWE Polska SA.

Andrzej Pazda

Wersja PDF do pobrania