Nazwa: 34. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz 4. edycji OZE Power
Data: 17-18 listopada 2021
Lokalizacja: Warszawa
Organizator: MMC Polska
Informacje: https://konferencjaeuropower.pl


Nazwa: Gdańskie Dni Elektryki 2021
Data: 26-27 października 2021
Lokalizacja: Gdańsk
Organizator: Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk
Informacje: https://gde.sep.gda.pl/


Nazwa: Seminarium 16. II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
Data: 7 października 2021
Lokalizacja: wydarzenie on-line
Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Informacje: https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/seminarium-16-ii-krajowy-raport-benchmarkingowy-nt-jakosci-dostaw-energii-elektrycznej-do-odbiorcow-przylaczonych-do-sieci-przesylowych-i-dystrybucyjnych-on-line/


Nazwa: VII. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021
Data: 4-5 października 2021
Lokalizacja: Lublin
Organizator: Europejskie Centrum Biznesu
Informacje: http://osg2021.pl/