Tytuł: Raport „Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna”

Data publikacji: 2017.05.24

Zawartość: Raport omawia główne trendy w energetyce, przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektorów przesyłu i dystrybucji w 2016 roku. Sporo miejsca poświęcono w nim nowym regulacjom prawnym w Polsce i Unii Europejskiej, inwestycjom w branży oraz innowacyjności i elektromobilności. Interesujące dla wielu czytelników mogą być kwestie dotyczące współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. Ważną częścią opracowania są wypowiedzi Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando.

Plik do pobrania: raport_ptpiree_dane2016.pdf (aktualizacja na dzień 07.07.2017 r.)


Tytuł: Dobrze wykorzystaj swoją energię – wersja uproszczona

Data publikacji: 2014.04

Zawartość: Broszura podpowiada jak można obniżyć rachunki za energie elektryczną oraz zadbać o środowisko naturalne dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej. Została podzielona na dwie części: pierwsza mówi w jaki sposób wytwarza się energię elektryczną i jak funkcjonuje Krajowy System Elektroenergetyczny, druga natomiast pokazuje metody obniżenia wysokości rachunków za energię.

Plik do pobrania: broszura_uproszczona.pdf


Tytuł: Dobrze wykorzystaj swoją energię – wersja rozszerzona

Data publikacji: 2014.05

Zawartość: Broszura podpowiada jak można obniżyć rachunki za energie elektryczną oraz zadbać o środowisko naturalne dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii elektrycznej. Została podzielona na dwie części: pierwsza mówi w jaki sposób można obniżyć wysokość rachunków za energię, druga natomiast pokazuje jak wytwarza się energię elektryczną i jak funkcjonuje Krajowy System Elektroenergetyczny

Plik do pobrania: broszura_rozszerzona.pdf