Dokonania

Współudział w przygotowaniu i kształtowaniu:

 • modelu funkcjonowania elektroenergetyki
 • polityki energetycznej kraju
 • przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych z nim związanych
 • opinii i ekspertyz w sprawie bezpieczeństwa energetycznego
 • przepisów ustaw i rozporządzeń regulujących działalność w branży elektroenergetycznej

Działania na rzecz  Spółek - Członków Wspierających

 • przygotowanie opinii i analiz prawnych
 • badanie obciążeń odbiorców – budowa katalogu profili poboru energii elektrycznej
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii
 • prowadzenie prac normalizacyjnych
 • unifikacja i typizacja rozwiązań technicznych
 • organizowanie szkoleń specjalistycznych
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • udział w postępowaniach przed organami administracji państwowej
 • wykonywanie analiz ekonomicznych

Koordynacja wspólnych przedsięwzięć Spółek - Członków Wspierających

 • wykorzystywanie środków z funduszy pomocowych  (PTPiREE członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Zespołu Doradców ds. regulacji wspólnotowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)
 • doskonalenie taryf dystrybucyjnych
 • współzarządzanie łącznością dyspozytorską (PTPiREE operatorem sieci trunkingowej)
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku energetyki
 • zwiększanie bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej
 • promocja proekologicznych zachowań (np. STOP dla niskiej emisji)
 • prowadzenie wymiany doświadczeń