Taryfy

Działania Operatorów Systemów Elektroenergetycznych zrzeszonych w PTPiREE w obszarze taryf koncentrują się na omawianiu zagadnień taryfowych i wypracowywaniu wspólnych stanowisk i opinii. Bieżące prace skupione są m.in. na ścisłej współpracy przedstawicieli OSD z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki – przy wsparciu ekspertów zewnętrznych – nad opracowaniem modelu regulacji jakościowej, mającej obowiązywać od roku 2016. Działania w obszarze taryf prowadzone są przez przedstawicieli OSD i OSP w Radzie Dyrektorów ds. Taryfowych.