Numer bieżący

Plik do pobrania: Biuletyn Branżowy "Energia Elektryczna" 07/2017

 

Spis treści Biuletynu:

 • INFORMACJE ZE SPÓŁEK
 • ROZMOWA MIESIĄCA
  - Wywiad z Erykiem Kłossowskim, prezesem zarządu PSE SA
 • Z DZIAŁALNOŚCI PTPIREE
 • RYNEK I REGULACJE
  - Zielona wakacyjna nowela
  - Ochrona danych osobowych
  - Źródła mikro a wyzwania makro
 • RAPORT Z DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH
 • PARAGRAF W SIECI
 • TECHNIKA I TECHNOLOGIE
  - Po rewolucji w przepisach BHP
  - Metody statystyczne oceny wskaźników ciągłości dostaw energii elektrycznej
 • WYDARZENIA
  - Przyłaczanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym
  - Wydarzenia w branży
 • FELIETON
  - Felietonowanie

 

Szanowni Państwo

Wakacje to dla wielu z nas czas odpoczynku, ładowania życiowych akumulatorów, korzystania z dobrodziejstw natury: słońca, wiatru i wody. My jednak, pozostając w kręgu spraw branżowych, koncentrujemy naszą percepcję na aspektach zawodowych związanych z szeroko rozumianą energetyką. Dlatego, mówiąc o ładowaniu akumulatorów, myślimy raczej o tak potrzebnych magazynach energii, a słońce, wiatr i woda są dla nas w pierwszym rzędzie odnawialnymi źródłami energii. Korzystanie z tych przyjaznych źródeł energii stawia wiele wyzwań przed sektorem przesyłu i dystrybucji energii. Właśnie wokół OZE i nowych technologii koncentruje się uwaga autorów bieżącego wydania naszego miesięcznika. Nim jednak powiemy o rozwiązaniach prawnych i doświadczeniach związanych z przyłączaniem mikroinstalacji do sieci, oddajemy głos naszemu gościowi, Erykowi Kłossowskiemu, prezesowi Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Rozmowa miesiąca jest okazją do poznania poglądów pana prezesa na szereg niezwykle istotnych dla naszego sektora kwestii. Są nimi między innymi planowane europejskie regulacje związane z pakietem „Czysta energia dla Europy”, czy zagadnienia związane z rynkiem mocy. Do różnych, nieraz trudno przewidywalnych scenariuszy, dostosowuje się strategia PSE, która – jak zapewnia nasz rozmówca – pozwoli odnaleźć się spółce w każdych, nawet niesprzyjających warunkach. Bez wątpienia proces adaptacji do nowych okoliczności przebiega znacznie łatwiej, gdy współistnieje z postawą otwartości na innowacje i poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Takie podejście widoczne jest w PSE, ale również w innych spółkach naszego sektora. Zawartość rubryki Informacje ze spółek w lipcowym numerze ,,EE” doskonale ilustruje ten pogląd. Wszystkie podmioty naszej branży z sukcesem poszukują sposobów na skuteczne wsparcie innowacji, rozwijają współpracę ze światem nauki, zapewniają wdrożenie nowych rozwiązań i technologii. Te zaś są niezbędne do zrealizowania celów biznesowych i ekologicznych. Praktycy wiedzą najlepiej, że problemów nie brakuje. Jednym z nich jest rozwój i przyłączenie OZE, o czym piszemy w dwóch artykułach działu Rynek i regulacje. Okazją do inspirującej dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów była także konferencja PTPiREE poświęcona odnawialnym źródłom energii, o której sygnalizujemy na łamach.

Ponadto, jak co miesiąc, proponujemy profesjonalny przegląd regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianej elektroenergetyki. Osobny artykuł poświęcamy przepisom związanym z ochroną danych osobowych oraz możliwym wpływie odnośnych regulacji na przedsiębiorstwa energetyczne. Nie brakuje w biuletynie najważniejszych wydarzeń z życia branży i przeglądu działalności PTPiREE. Zapraszając do lektury, wybierającym się na urlop, życzę udanego wypoczynku, odnalezienia własnych źródeł energii i skutecznego ich zmagazynowania na dalsze miesiące pracy.

Wojciech Tabiś