Numer bieżący

Plik do pobrania: Biuletyn Branżowy "Energia Elektryczna" 04/2017

 

Spis treści Biuletynu:

 • INFORMACJE ZE SPÓŁEK
 • ROZMOWA MIESIĄCA
  - Wywiad z Krzysztofem Tchórzewskim, ministrem energii
 • Z DZIAŁALNOŚCI PTPIREE
 • RYNEK I REGULACJE
  - Rok pod presją regulacji
  - Układanie klastrów energii
  - Oświetlenie uliczne - dylematy prawne
 • ACER
 • RAPORT Z DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH
 • PARAGRAF W SIECI
 • TECHNIKA I TECHNOLOGIE
  - Interpretacja wyniku pomiaru błędu licznika
  - ABC polskiego smogu
 • WYDARZENIA
  - Skrzydlaci towarzysze energetyków
  - Wydarzenia w branży
 • FELIETON
  - Fakty

 

Szanowni Państwo

Oddajemy w ręce naszych Czytelników kwietniowe, świąteczne wydanie „Energii Elektrycznej”. Wiosna to dobry moment na doprecyzowanie i realizację ambitnych planów w różnych dziedzinach, a budząca się przyroda przypomina o naszych zobowiązaniach wobec środowiska. Te dwa aspekty, związane z koniecznością nieustannego rozwoju oraz ekologią, znajdują swój wyraz w Rozmowie miesiąca poświęconej elektromobilności. Naszym gościem jest minister energii, Krzysztof Tchórzewski, z którym rozmawiamy o wielkim projekcie budowy samochodu elektrycznego i - szerzej - o Programie Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Działania Ministerstwa Energii i innych podmiotów na rzecz tego ogromnego projektu są również wyzwaniem dla naszej branży. Wyzwaniem i szansą, którą dzięki dobremu przygotowaniu chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystać. Pierwszym praktycznym aspektem jest powołanie przez grupy energetyczne spółki ElectroMobility Poland. Nie bez znaczenia są również działania towarzyszące, mające na celu popularyzację idei samochodu elektrycznego. Jest to choćby program carsharingu aut elektrycznych, realizowany przez Energę w Gdańsku, o którym piszemy w dziale Wydarzenia w branży.

Troska o środowisko to również projekty na rzecz przeciwdziałania skutkom smogu, który tak dotkliwie odczuwaliśmy w wielkich miastach ostatniej zimy. W zapoczątkowanym w poprzednim numerze „Energii Elektrycznej” cyklu „ABC smogu” sporo uwagi poświęcamy temu zjawisku.

Wśród spraw bieżących koncentrujemy się na szeroko rozumianych zagadnieniach Rynku i regulacji. Omawiamy m.in. wyniki spółek energetycznych, poruszamy istotny temat klastrów, a także prezentujemy raport na temat zaangażowania PTPiREE w działania legislacyjne. W osobnym artykule prezentujemy natomiast nasze stanowisko w sprawie określenia CCR (regionów wyznaczania zdolności przesyłowych) przekazane Radzie Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Obok zaanonsowanych tutaj materiałów, w obecnym wydaniu miesięcznika znajdą Państwo wiele innych tekstów ukazujących życie, bieżącą działalność i najważniejsze wyzwania naszej branży.

Zapraszam do lektury!

Wojciech Tabiś