Najnowsze wiadomości

 • 2018.11.20 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  XVII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'18

  W dniu 20 listopada 2018 r. rozpoczęła się kolejna, XVII edycja Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce

 • 2018.11.16 | Dystrybucja Energetyka
  Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w październiku br.

  PTPiREE aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, analizując i opiniując projekty aktów prawnych na poszczególnych etapach prac.

 • 2018.10.25 | Dystrybucja ebIX Energetyka Technologia
  Wstrzymanie wdrożenia Centralnego Systemu Wymiany Informacji

  OSD: informują, iż w związku z przyjętą przez ME koncepcją budowy przez PSE S.A. na rynku energii Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych, wstrzymują planowane wdrożenie CSWI.

 • 2018.10.25 | Dystrybucja Energetyka
  Wybrano zarząd PTPiREE

  XXX Zgromadzenie Krajowe PTPiREE, obradujące 25 października w Warszawie, wybrało nowy zarząd

 • 2018.10.24 | Dystrybucja Energetyka
  Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych we wrześniu br.

  PTPiREE aktywnie działa w obszarze legislacji wypracowując wspólne stanowiska w sprawach ważnych dla podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

 • 2018.10.4 | Dystrybucja Energetyka
  Spotkanie w sprawie warunków i procedur wykorzystania certyfikatów

  Zaproszenie na spotkanie dotyczące certyfikatów wydanych przez podmiot certyfikujący w procesie weryfikacji spełnienia przez źródła wytwórcze wymogów Rozporządzenia Komisji (UE).