Najnowsze wiadomości

 • 2018.05.9 | Dystrybucja Energetyka
  Konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD związanej z generalnymi umowami dystrybucji

  Zrzeszonych w PTPiREE pięciu OSD tj. Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator oraz TAURON Dystrybucja, rozpoczyna proces konsultacji społecznych KA IRiESD.

 • 2018.04.25 |
  PSE S.A. przypominają, że do 10 maja br. trwają konsultacje dotyczące wymogów wynikających z Kodeksu Sieci HVDC.

 • 2018.04.5 |
  Zaproszenie na konsultacje dot. wymogów dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego HVDC

  PSE zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym propozycji wymogów technicznych dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego HVDC.

 • 2018.03.16 | Energetyka Technologia
  Obowiązek certyfikacji jednostek wytwórczych

  Ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek wytwórczych, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznej certyfikacji.

 • 2018.03.7 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

  Operatorzy zrzeszeni w PTPiREE postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD.

 • 2018.03.5 | Dystrybucja ebIX Energetyka
  Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego CSWI

  Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego w sprawie przygotowania, wdrożenia i utrzymania Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce.