Najnowsze wiadomości

 • 2018.03.16 | Energetyka Technologia
  Obowiązek certyfikacji jednostek wytwórczych

  Ustawa o rynku mocy nakłada na właścicieli jednostek wytwórczych, mogących wprowadzać energię do sieci, obowiązek corocznej certyfikacji.

 • 2018.03.7 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

  Operatorzy zrzeszeni w PTPiREE postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD.

 • 2018.03.5 | Dystrybucja ebIX Energetyka
  Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego CSWI

  Ogłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego w sprawie przygotowania, wdrożenia i utrzymania Centralnego Systemu Wymiany Informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej w Polsce.

 • 2018.02.23 | Dystrybucja Energetyka
  PGE Dystrybucja unowocześniła obsługę numeru alarmowego 991

  PGE Dystrybucja uruchomiła Telefoniczne Centrum Zgłoszeniowe, które przyjmuje i rejestruje zgłoszenia w systemie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

 • 2018.02.19 |
  Wzrosną możliwości przyłączania OZE w rejonie Sieradza

  PGE Dystrybucja rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego zwiększającego możliwość przyłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii odnawialnej w rejonie Sieradza

 • 2018.02.19 | Dystrybucja Energetyka Technologia
  Superkondensatory zwiększają bezpieczeństwo pracy sieci

  innogy Stoen Operator uruchomiła pierwszą w Warszawie stację SN/nn z dodatkowym, innowacyjnym układem podtrzymania zasilania automatyki wyposażonym w superkondensatory.