2 lipca 2020

Enea Operator inwestuje w inteligentną sieć elektroenergetyczną.

Enea Operator zawarła ze spółką ZPUE umowę na budowę  inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego.

Umowa przewiduje budowę inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych.

Wartość netto umowy wynosi 24,8 mln zł.  Termin realizacji zamówienia ustalono na 126 tygodni od dnia zawarcia umowy.

https://www.wnp.pl/energetyka/enea-inwestuje-w-inteligentna-siec-energetyczna,404248.html