1 lipca 2020

PSE opublikowały sprawozdanie dotyczące bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w latach 2018-2019.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zgodnie z wymaganiami art. 60 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania przygotowały sprawozdanie dotyczące bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w latach 2018-2019.

Opublikowany przez PSE raport został podzielony na trzy części. Pierwsza zawiera opis podstawowych zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce. Druga zawiera analizę mechanizmu zapewniania rezerw mocy. Trzecia przedstawia analizę mechanizmu aktywacji i rozliczania energii bilansującej.

https://www.pse.pl/-/sprawozdanie-pse-dotyczace-bilansowania-za-lata-2018-2019?safeargs=696e686572697452656469726563743d747275652672656469726563743d253246686f6d65