7 kwietnia 2020

Enea Operator poprawiła wskaźniki niezawodności.

W ubiegłym roku Enea Operator po raz kolejny odnotowała najniższe w swojej historii wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej. Średni czas przerw nieplanowanych dla odbiorców przyłączonych do sieci operatora został skrócony ze ok. 153 do 125 minut.

W ubiegłym roku w Enei Operator wskaźnik SAIDI (wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej) dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych wyniósł 124,65 minut na odbiorcę, a bez uwzględnienia przerw katastrofalnych 123,64 minut na odbiorcę. Natomiast rok wcześniej wskaźnik był odpowiednio na poziomie 152,68 minut na odbiorcę i 145,15 minut na odbiorcę.

Jak podkreśla poprawa wskaźników niezawodności, to efekt ciągłego usprawniania procesu dystrybucji, udoskonalania struktury zarządzania ruchem w sieci oraz rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej.

Enea Operator wydała w 2019 roku ponad 1 mld zł na inwestycje. Spółka podkreśla, że około 90 proc. tej kwoty to nakłady na modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej. Przeznaczone zostały między innymi na modernizację infrastruktury na każdym poziomie napięć, jak i budowę inteligentnej sieci energetycznej. Istotna część środków skierowana była również na rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, wymianę środków transportu, modernizację i rozbudowę zapleczy oraz inne elementy wspomagające działalność dystrybucyjną. W tym narzędzia i sprzęt specjalistyczny, przyczyniające się również w sposób bezpośredni i pośredni do poprawy wskaźników niezawodności.

Bezpośrednio na poprawę wskaźników niezawodności przekładają się działania związane z eksploatacją sieci dystrybucyjnej, na które Enea Operator w 2019 r. przeznaczyła ponad 200 mln zł. W ramach działań eksploatacyjnych spółka - na wszystkich poziomach napięć - wykonuje między innymi wycinki zadrzewienia w sąsiedztwie linii, przeglądy i oględziny sieci, a także bieżącą kontrolę obiektów i urządzeń energetycznych. Firma prowadziła również działania mające na celu ograniczanie skutków awarii oraz przywracające zasilanie odbiorcom w możliwie najkrótszym czasie.

https://www.cire.pl/item,196278,1,0,0,0,0,0,enea-operator-poprawila-wskazniki-niezawodnosci.html