18 lutego 2020

W latach 2016-2019 PGE Dystrybucja przeznaczyła na inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną ponad 7 mld zł

PGE Dystrybucja dostarczająca energię elektryczną do 5,5 mln odbiorców we wschodniej i centralnej Polsce przeznaczyła na inwestycje w infrastrukturę energetyczną w 2019 roku ponad 2,2 mld złotych. Pozwoliło to na budowę 1200 km linii SN i nn, 830 stacji SN/nn i modernizację ponad 2600 km linii SN i nn, ponad 1400 stacji SN/nn.

Głównym celem działania spółki PGE Dystrybucja jest sprawna i skuteczna obsługa odbiorców energii elektrycznej. Dlatego większość inwestycji dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowa modernizacja i rozbudowa stacji transformatorowych. Inwestycje te pozwolą na wzrost zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucji także dla źródeł OZE, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych, zwiększając tym samym efektywność sieci i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla klientów.

W 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości ponad 2,2 mld zł. Na budowę nowych i modernizację istniejących stacji WN/SN i SN/SN Spółka przeznaczyła blisko 188 mln zł, co pozwoliło na budowę i modernizację 16 stacji WN/SN. Największe z nich to: rozbudowa stacji 110/15 kV Budzyń (koszt ponad 23 mln zł) i budowa nowej stacji 110/15 kV Chruślina (koszt blisko 13 mln zł).

W ramach realizacji ubiegłorocznego planu inwestycyjnego Spółka PGE Dystrybucja wybudowała i zmodernizowała 157 km linii WN (110 kV) na kwotę ponad 131 mln złotych. Największą inwestycją była modernizacja linii 110kV Łódź Śródmieście – Łąkowa na kwotę ponad 11 mln oraz modernizacja linii 110kV Łódź Śródmieście – Drewnowska na kwotę ponad 9 mln a także modernizacja linii 110 kV Szczebrzeszyn – Biłgoraj, której koszt wyniósł również ponad 9 mln złotych.

Ponadto w 2019 PGE Dystrybucja wybudowała ponad 1200 km linii SN i nn, ponad 830 stacji SN/nn oraz zmodernizowała ponad 2600 km linii SN i nn i ponad 1400 stacji SN/nn. 

Istotnym elementem działań inwestycyjnych PGE Dystrybucji w 2019 była realizacja wieloletniego Programu Kablowania. Program ma na celu zmianę struktury sieci SN polegającej na zwiększeniu udziału linii kablowych do min. 30% do końca 2023 roku.

Coraz bardziej dynamiczne zjawiska atmosferyczne, które wpływają na awaryjność sieci napowietrznych zbiegają się obecnie z coraz większymi wymaganiami wobec jakości dostaw energii elektrycznej. Z drugiej strony, władzom spółki zależy na minimalizowaniu wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne.  Osiągnięcie istotnych popraw jakości zasilania przy jednoczesnej poprawie walorów środowiskowych działalności operatora zapewnia technologia skablowania sieci średniego napięcia SN. Ta technologia polegająca na zakopywaniu linii elektroenergetycznych pod ziemią,  zwłaszcza w trudnodostępnych miejscach, gdzie usuwanie awarii linii napowietrznych było utrudnione ze względów na trudne warunki terenowe, pozawala znacznie poprawić zasilanie w danym regionie.

W latach 2016 – 2019 inwestycje PGE Dystrybucja w infrastrukturę elektroenergetyczną wyniosły ponad 7 miliardów złotych, a w samym 2019 roku ponad 2,2 mld zł.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/rekordowe-inwestycje-pge-dystrybucji-w-infrastrukture-energetyczna-w-2019-r