5 lutego 2020

innogy Stoen Operator z rekordowym przyrostem mikroinstalacji PV

W ubiegłym roku ponad dwukrotnie wzrosła ilość mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci warszawskiego operatora elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

Jak wynika z danych w ubiegłym roku do sieci tego OSD przyłączonych zostało 1427 mikroinstalacji OZE o sumarycznej mocy zainstalowanej 9,083 MW. Wszystkie przyłączone źródła to mikroinstalacje (o mocy do 50 kW ) fotowoltaiczne.

W efekcie na koniec 2019 roku do sieci innogy Stoen Operator przyłączonych było 2559 mikroinstalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy zainstalowanej równej 15,662 MW.

Do sieci warszawskiego OSD przyłączone są też cztery instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kW, których łączna moc zainstalowana wynosi 0,478 MW, dwie instalacje biogazowe o łącznej mocy 6,654 MW oraz jedna elektrownia wodna działająca jako mikroinstalacja, o mocy 0,003 MW.

https://www.cire.pl/item,193129,1,0,0,0,0,0,innogy-stoen-operator-z-rekordowym-przyrostem-mikroinstalacji-pv--.html