28 listopada 2019

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'2019

W dniach 26-29 listopada br. w Wiśle odbyła się XVIII-ta edycja Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'19. Patronat honorowy nad konferencją objęło: Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Pierwsza edycja Konferencji odbyła się w roku 2002 w Mikołajkach, i dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z bilingiem i obsługą odbiorców oraz systemami wspomagającymi zarządzanie siecią energetyczną. Z kolejnymi edycjami tematyka konferencja wielokrotnie się zmieniała: dotyczyła obsługi klientów i płatności masowych, paszportyzacji sieci, systemów GIS i SCADA, inteligentnych sieci czy cyberbezpieczeństwa.


Otwarcie Konferencji SIwE'19 przez Dyrektora Biura PTPiREE, Pana Wojciecha Tabisia

W tegorocznej edycji konferencji udział wzięło blisko 540 Uczestników, Prelegentów, Wystawców, reprezentujących blisko 150 firm i instytucji, z których 249 reprezentuje energetykę zawodową, przede wszystkim Operatorów Sieci Dystrybucyjnej oraz Operatora Sieci Przesyłowej. Wygłoszonych zostało 37 referatów, przygotowano 22 stoiska promocyjne.

Bardzo duża część konferencji dotyczyła 2 tematów: bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz zagadnień związanych z technologią LTE 450. Pozostałe referaty dotyczyły m.in.: zarządzaniem brygad w terenie, zarządzaniem danymi pomiarowymi, zbieraniem informacji i zarządzaniem siecią elektroenergetyczną, zmianami w Prawie zamówień publicznych mającymi wpływ na funkcjonowanie IT w przedsiębiorstwach energetycznych.

Więcej informacji o konferencji SIwE'19 na stronie www o adresie siwe.ptpiree.pl.

Dziękując Państwu za udział w tegorocznej edycji Konferencji, już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, XIX-tej edycji Konferencji SIwE'2020, która odbędzie się w dniach 24-27 listopada 2020 r. w Wiśle. Tematy które chcielibyśmy poruszyć w 2020 roku to przede wszystkim:

  • migracja do chmury,
  • cyberbezpieczeństwo i RODO,
  • systemy łączności w energetyce zawodowej,
  • wyzwania związane z rozwojem elektromobilności oraz energetyki prosumenckiej,
  • aktualne wdrożenia z zakresu IT.