3 lipca 2019

Energa Operator rozbudowuje swój system TETRA

Spółka Energa Operator przeprowadza dalsze inwestycje w swój system łączności. Ogłoszono przetarg na dostawę i instalację radiotelefonów do systemu TETRA, w tym z przeznaczeniem do montażu na pojazdach.

Wszystkie radiotelefony mają posiadać szyfrowanie TEA1, a zamawiający wymaga udzielenia 4 lat gwarancji. Dostawy i instalacje mają być zrealizowane na terenie poszczególnych oddziałów Energi: Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Toruń, Płock, Kalisz.

Przed przystąpieniem przez wybranego wykonawcę do realizacji prac montażowych - przeprowadzone zostaną oględziny pojazdu i uzgodnione zostanie miejsce instalacji anteny, głośnika, mikrofonu, mikrofonu typu Visor. Warto zaznaczyć, iż w ciągu dwóch tygodni od czasu wykonania instalacji należy dostarczyć dokumentację powykonawczą. Z pozostałymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi sprzętu i instalacji można zapoznać się w dokumentacji przetargowej.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 dostawę urządzeń radiokomunikacyjnych typu radiotelefon lub modem radiowy o wartości co najmniej 400 tys. zł brutto. Wymagane jest również posiadanie statusu dystrybutora/partnera producenta sprzętu.

Oferty można składać do 4 lipca br. do godziny 12.30, a jawne otwarcie ofert odbędzie się półtorej godziny później. Kryteria oceny ofert to w 100% cena. Energa przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych. Zamówienie ma być zrealizowane do 29 listopada br.

http://radiotech.pl/przetargi/1981-energa-operator-rozbudowuje-swoj-system-tetra.html