22 marca 2019

Rekordowe dostawy energii elektrycznej Enei Operator przy najniższych w historii spółki wskaźnikach przerw.

Ubiegły rok był w Enei Operator podwójnie rekordowy. Spółka dostarczyła swoim klientom 19,9 TWh energii elektrycznej a czas przerw nieplanowych w sieci Enei Operator wyniósł nieco ponad 152 minuty. To najlepsze wyniki w historii spółki. W ciągu zaledwie pięciu lat Enea Operator poprawiła wskaźnik o blisko 32% w porównaniu z rokiem 2014, który był pierwszym, kiedy zaczęto publikowanie wskaźników czasu i częstotliwości przerw w dostawie energii elektrycznej. W tym okresie spółka skróciła również o ponad 52 minuty czas przerw planowych.

Poprawa wskaźników niezawodności w Enei Operator to efekt ciągłego usprawniania procesu dystrybucji, zmiany struktury zarządzania ruchem w sieci oraz prowadzonych w spółce inwestycji w modernizację sieci elektroenergetycznej.  Spółka  wdrożyła, i nadal wdraża, szereg innowacji oraz projektów, których celem jest poprawa ciągłości zasilania oraz jakości świadczonych usług.

Jednym z ważnych czynników, które wpłynęły na poprawę wskaźników niezawodności jest wdrożenie w spółce nowej organizacji służb zarządzania ruchem oraz wzmocnienie struktur Posterunków Energetycznych.

Skrócenie czasu przerw w dostawie energii to również wynik ciągłego rozwoju technologii prac pod napięciem. Enea Operator od kilku lat konsekwentnie rozszerza katalog prac wykonywanych w tej technologii, dzięki czemu coraz więcej modernizacji i prac eksploatacyjnych prowadzonych jest bez wstrzymywania dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Zdecydowanie największy wpływ na skrócenie czasu przerw w dostawie energii mają racjonalne, dobrze zaplanowane oraz zrealizowane inwestycje w infrastrukturę.

https://media.enea.pl/pr/428242/rekordowe-dostawy-energii-elektrycznej-enei-operator-przy-najnizszych-?utm_source=netPR.pl&utm_medium=email&utm_campaign=Rekordowe%2Bdostawy%2Benergii%2Belektrycznej%2BE