20 listopada 2018

XVII Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'18

Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce odbywa się już po raz 17-ty. Pierwsza jej edycja miała miejsce w listopadzie 2002 roku – od tej pory odbywa się corocznie. Tematyka Konferencji obejmuje ważne w danej chwili dla sektora przesyłu i dystrybucji zagadnienia informatyczne. Przez 17 lat organizacji konferencji SIwE były to między innymi: systemy billingowe, płatności masowe, konsolidacja systemów IT, paszportyzacja sieci, automatyzacja procesu zmiany sprzedawcy, smart grid i smart meetering, cyberbezpieczeństwo, wdrożenie RODO. W tym roku, oprócz aktualnie realizowanych w energetyce wdrożeń, chcemy po raz pierwszy poruszyć temat startupów energetycznych, mając nadzieję, że tworzone przez nie nowe technologie, idee, pomysły, pozwolą na kolejny krok w poprawie jakości usług świadczonych przez energetykę, czy też stworzenie zupełnie nowych możliwości biznesowych.

W tym roku na Konferencji SIwE gościmy 600 Uczestników, reprezentujących blisko 200 firm i instytucji, co czyni tegoroczną edycję SIwE największą w historii. Ponad 250 Uczestników reprezentuje sektor przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. W trakcie konferencji wygłoszonych zostanie 41 referatów, a równolegle do konferencji stoiska promocyjne przygotowało 26 dostawców urządzeń, systemów i rozwiązań IT dla energetyki.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konferencji SIwE objęło Ministerstwo Energetyki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a sponsorami są firmy EXATEL oraz Microsoft.