9 maja 2018

Konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD związanej z generalnymi umowami dystrybucji

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja SA, rozpoczyna proces konsultacji społecznych Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) związanej z generalnymi umowami dystrybucji (GUD). Projekty KA IRiESD zostały wystawione na stronach internetowych każdego z OSD. Zaproponowane zmiany IRiESD są efektem rozmów prowadzonych przez PTPiREE (w imieniu ww. OSD) oraz OSDnEE, TOE i KIGEIT, przy udziale przedstawicieli URE. Zmiany mają za zadanie doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD, szczególnie w kontekście uregulowań wynikających z umów GUD.

Karty Aktualizacji IRiESD oraz ich proces konsultacji społecznych zostały przygotowane i będą przeprowadzone zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne. W trakcie trwania procesu konsultacji społecznych KA IRiESD, zostanie zorganizowane seminarium dla uczestników rynku poświęcone omówieniu zmian zawartych w Karcie.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w ww. seminarium poświęconym omówieniu zmian zawartym w KA IRiESD związanych z GUD, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018r. w Warszawie w hotelu Mercure ul. Złota 48/54, sala Sonata. Program czasowy seminarium przedstawia się następująco:

godz. 11.00 - otwarcie seminarium
godz. 11.10 - prezentacja zmian IRiESD
godz. 13.00 - przerwa
godz. 13.30 - pytania do przedstawionych zmian IRiESD
godz. 14.00 - zakończenie seminarium

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres nowinska@ptpiree.pl – zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 18 maja 2018r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w seminarium mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.

Prezentacja z Seminarium